ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “เครื่องปั้นดินเผา”


 

คู่มือเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่สัมยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเปาแต่ละยุคสมัยได้บันทึกเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ผ่านเทคนิควิธี ลวดลายและรูปทรงที่รังสรรค์ขึ้น

วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2558