โมเดลจำลองการขุดค้นทางโบราณคดี


 

แบบจำลองแสดงหลุมขุดค้นโบราณคดี  วัดชมชื่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการขุดค้นพบชั้นดินทางวัฒนธรรมทับซ้อนกันหลายชั้นในพื้นที่เดียวกัน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ – สมัยทวารวดี- สุโขทัย มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะดินเผา และร่องรอยการก่อสร้างอาคาร

วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2558