เกมการ์ดชาติพันธุ์ ในสุวรรณภูมิ


 

เกมเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ กระบวนการสังเกตเปรียบเทียบความ เหมือนและความต่างเรื่องการแต่งกาย ของกลุ่มคนในดินแดนสุวรรณภูมิ

วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2558