แผนที่เส้นทางสายไหมช่วง ยุคสุวรรณภูมิ


 

ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมความเข้าใจ เรื่อง การค้าในยุคสุวรรณภูมิ 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2558