ASEA(R)N : การตีความอาเซียนจากหู

15 มิถุนายน 2558 13.30 น.-16.00 น.

ดร.อโณทัย นิติพน รองคณบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 

วลีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อการบรรยายจบลง “คนทำงานเสียง ก็อย่าฟังแค่เสียง” ความหมายของประโยคนี้ทำให้ทุกคนต้องหันมาตีความว่า แล้วเราจะทำงานกันอย่างไร เสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม แล้วถ้าเรานำเสียงในอาเซียนมารวมกัน เสียงจะกลายเป็นรูปธรรมเลยไหม ในปัจจุบัน เสียงมาได้จากทุกที่ ไม่ได้แยกว่าเสียงเป็นของใคร แต่ต้องการรู้ว่าเสียงต้องการสื่ออะไรให้กับผู้ฟัง...

 

Museum inFocus #8 from National Discovery Museum Institute (NDMI)

วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2559