สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฎการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.30 น.-16.00 น.

อาจารย์ ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

D.I.Y. Museum เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่ต้องการเก็บของสะสมที่มีมาตั้งแต่อดีตเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักประวัติศาสตร์หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้น D.I.Y. Museum ยังอาจตีความหมายอื่นได้อีก อาทิเช่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

 

Museum inFocus #1 from National Discovery Museum Institute (NDMI)

วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2559