Museum inFocus 2018 เดือนมกราคม 2561

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

วิทยากรโดย ดร.นนทพร อยู่มั่งมี

เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

วิวัฒนาการพระปรางค์ในศิลปะไทย

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา 15.30-17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

 

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

พระเมรุมาศพิมานนฤมิต: นิทรรศการสัมผัสพระสุเมรุ

วิทยากรโดย คุณชาริณี  อรรถจินดา

สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

นิทรรศการ ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ

วิทยากรโดย คุณชาริณี  อรรถจินดา

สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

คุณทรงวาด สุขเมืองมา

ภัณฑารักษ์อาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 8 มิถุนายน 2561

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน