<h3><span style="color: #993300;"><strong>มิวเซียมสยาม เปิดรับสมัคร <br />ผู้สูงวัยหัวใจยังเฟี้ยว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ<br /></strong></span><span style="color: #993300;"><strong>&ldquo;ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน&rdquo;</strong></span></h3> <p><br /><span style="color: #000000;">Play + Learn ลุยงานพิพิธภัณฑ์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร</span><br /><span style="color: #000000;">ความรู้ เรื่องเล่า และประสบการณ์ของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการของมิวเซียมสยามในเร็ว ๆ นี้</span></p> <p><strong><span style="color: #993300;">รับเพียง 15 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 27 มิถุนายน 2562</span></strong></p> <p>ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 29 มิถุนายน 2562</p> <hr /> <h3 class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;">&nbsp;</h3> <h3 class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;"><span style="background-color: #99a15c; color: #ffff99;">กรอกใบสมัคร แบบออนไลน์ ได้ที่นี่ &gt;&gt;</span></h3> <p class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;"><span style="color: #333399;"><a style="color: #333399;" title="กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร ได้ที่นี่" href="https://forms.gle/wTTC8m6AnTYcL1sU7" target="_blank">https://forms.gle/wTTC8m6AnTYcL1sU7</a></span></p> <hr /> <h4 class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></h4> <h4 class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong>คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม&nbsp;</strong></span></h4> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #3366ff;">1.&nbsp;อายุ 55 ปีขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2507 หรือก่อนหน้านั้น)&nbsp;และ มีสุขภาพแข็งแรง<br />2. สนใจเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์ และ การออกแบบนิทรรศการ<br />3. สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการอบรม (จำนวน 8 ครั้ง - กำหนดการอยู่ด้านล่าง)<br />4. มีประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับ &ldquo;ราชดำเนิน&rdquo;<br />5. มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้แอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต</span></p> <hr /> <p class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>วัตถุประสงค์</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และทักษะด้านการออกแบบนิทรรศการ&nbsp;<br />2. เปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์สู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์สังคมสูงวัยของไทย&nbsp;<br />3. ค้นหากระบวนการทำงานที่เหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ไทยต่อประเด็นสังคมสูงวัย</p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <h3 class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>กำหนดการและเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br />"ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน"</strong></span></h3> <p style="text-align: left;"><span style="color: #993300; background-color: #993300;"><strong>--------------------</strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #993300;"><strong>ครั้งที่ 1 :&nbsp;วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562</strong>&nbsp;</span><br />● ปฐมนิเทศโครงการ&nbsp;<br />● บรรยายเรื่อง &ldquo;พิพิธภัณฑ์บันดาลใจ&rdquo; โดย คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร&nbsp;<br />● บรรยายเรื่อง &ldquo;การเรียนรู้ตลอดชีวิต&rdquo; โดย ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์&nbsp;<br />● แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับราชดำเนิน</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #993300;"><strong>ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562</strong>&nbsp;</span><br />● บรรยายเรื่อง &ldquo;ราชดำเนิน&rdquo; โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ&nbsp;<br />● City Tour สถานที่สำคัญ บนถนนราชดำเนิน<br />● อบรมเรื่อง &ldquo;การออกแบบนิทรรศการเบื้องต้น&rdquo; โดย คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #993300;"><strong>ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562</strong>&nbsp;</span><br />● อบรม &ldquo;การถ่ายภาพเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์&rdquo; โดย คุณสมิทธิ ธนานิธิโชติ&nbsp;และคุณสมชัย กวางทองพานิชย์&nbsp;<br />● ลงพื้นที่ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ นำเสนอภาพถ่าย วิทยากรวิจารณ์ผลงาน</p> <p><span style="background-color: #993300; color: #993300;">--------------------</span></p> <p><span style="color: #993300;"><strong>ครั้งที่ 4 : วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562</strong>&nbsp;</span><br />● อบรมเรื่อง &ldquo;การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์&rdquo; โดย อาจารย์สมปอง ดวงไสว และ คุณนินาท บุญโพธิ์ทอง&nbsp;<br />● ฝึกเขียนบทผ่านภาพถ่าย วัตถุจัดแสดง วิทยากรวิจารณ์ผลงาน</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #993300;"><strong>ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562</strong>&nbsp;</span><br />● อบรมเรื่อง &ldquo;การผลิตสารคดีเบื้องต้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการ&rdquo;&nbsp;<br />● ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีด้วยโทรศัพท์มือถือ ร่วมกับทีมเยาวชน</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #993300;"><strong>ครั้งที่ 6 : วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562</strong>&nbsp;</span><br />● อบรม &ldquo;การตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานด้วยโทรศัพท์มือถือ&rdquo;</p> <p><span style="background-color: #993300; color: #993300;">&nbsp;--------------------</span></p> <p><span style="color: #993300;"><strong>ครั้งที่ 7 : วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562</strong>&nbsp;</span><br />● กิจกรรมบูรณาการ ทบทวนการเรียนรู้ ผ่านการเตรียมจัดนิทรรศการ&nbsp;<br />เรื่อง &ldquo;ราชดำเนินในมุมของฉัน&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #993300;"><strong>ครั้งที่ 8 : วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562</strong>&nbsp;</span><br />● จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม&nbsp;<br />● กิจกรรมถอดบทเรียน&nbsp;<br />● พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ &ldquo;ภัณฑารักษ์อาวุโส&rdquo;</p> <p><span style="background-color: #993300; color: #993300;"><strong>--------------------</strong></span>&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #333399;">สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม&nbsp;</span></strong><br /><strong><span style="color: #333399;">โทร. 089-753-3124 (สรวิชญ์)<br /><a href="mailto:senior.curators.2019@gmail.com">senior.curators.2019@gmail.com</a>&nbsp;</span></strong></p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: #ffff99;">หมายเหตุ หากท่านประสงค์กรอกใบสมัครแล้วส่งทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้</span></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1rASmyvsUgQTOiAh_p3o6JHI5-DnCwfWf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rASmyvsUgQTOiAh_p3o6JHI5-DnCwfWf/view?usp=sharing</a>&nbsp;<br /><br /></p>

วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2562

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน