ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์

(Museum Academy 2016)

 

 

รายละเอียดโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

ใบสมัครโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

คลิกเพื่อดาวน์โหลด DOC

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

โปสเตอร์โครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด JPG

วันที่แก้ไขล่าสุด : 15 มิถุนายน 2559