กิจกรรมเสวนาวิชาการ
เปิดประเด็นการศึกษา เรียนรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาองค์ความรู้จากนิทรรศการ
• “ดนตรีอาเซียน” วิทยากร อาจารย์อานันท์ นาคคง
• “หูที่หายไป” วิทยากร อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ


กิจกรรมละคร
จัดการนำเสนอคุณค่าและความหมายของเนื้อหานิทรรศการผ่านการตีความด้วยรูปแบบละครจำนวน 4 รอบๆ ละ 30 นาที


กิจกรรม Workshop
เรียนรู้ความหมายและการรับรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านประสบการณ์การใช้หูในการเปิดรับฟังเสียงที่อยู่รายรอบตัวมนุษย์ในบริบทต่างๆ ทั้งที่คุ้นเคยและแปลกใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และตีความประสบการณ์ใหม่และให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป สู่การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง (Learning by Listening) ผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
• “เสียงที่มองเห็น”
• “Sound Walk ตามหาหูที่หายไป”

วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 มกราคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

http://210.1.9.90/museumsiam/upload_picture/Workshop-Sound-Walk.rar
  • ประเภท:
  • .rar
  •    ขนาด:
  • Unknow
http://210.1.9.90/museumsiam/upload_picture/sound-work.rar
  • ประเภท:
  • .rar
  •    ขนาด:
  • Unknow
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน