ACTIVITIES ALL

กิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียมสยามและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

All EXHIBITION

NEWS

ดูทั้งหมด

MUSEUM SIAM

NEWS

ดูทั้งหมด

เก็บตกบรรยากาศ Muse Talk : โลกนี้มีสองเพศ Binary และ Non-Binary

 13 พฤษภาคม 2561

ผ่านไปแล้วสำหรับเสวนาอุ่นเครื่อง ก่อนจะได้ชมนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ชายหญิงสิ่งสมมุติ" กับกิจกรรม Muse Talk : โลกนี้มีสองเพศ Binary และ Non-Binary โดย คุณโตมร ศุขปรีชา

MUSEUM

DATA NETWORK

ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

 อุบลราชธานี
 16 ธันวาคม 2558

พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 อุตรดิตถ์
 9 มกราคม 2559

ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่

 เชียงใหม่
 8 ธันวาคม 2558

VIRTUAL

EXHIBITION

ดูทั้งหมด

นิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน! (2560)

 19 ตุลาคม 2560

นิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน!

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดระนอง

 6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยนิทร

นิทรรศการ พม่าระยะประชิด (2559)

 19 ตุลาคม 2560

มิวเซียมสยาม ชวนมาประชิดพม่า ใน “พม่าระยะประชิด” นิทรรศการเกาะติดชีวิตเพื่อการสลายมโน ภายใต้แนวคิด Guest (’s) House พื้นที่เล็กๆ แห่งความเข้าใจ ที่การได้รู้จักคนอื่น จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น

DIGITAL

ARCHIVE

ดูทั้งหมด

KNOWLEDGE

MANAGEMENT

ดูทั้งหมด

เกมเศรษฐียุคสุวรรณภูมิ

 18 พฤศจิกายน 2558

เกมสอดแทรกความรู้เรื่องเส้นทางการ ค้าโบราณ ชนิดสินค้าที่ค้าขาย ในสมัยสุวรรณภูมิ สภาพภูมิประเทศ ชื่อเมืองท่าการค้าและปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่คนในสมัยก่อนต้องประสบ

Museum inFocus 2015 - พิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชน

 26 สิงหาคม 2559

“พิพิธภัณฑ์” ใน “งานอนุรักษ์ชุมชน” คำสองคำนี้มีจุดเชื่อมกันตรงไหน การตีความของสองคำนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้ ถ้าพิพิธภัณฑ์อยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์อาจเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ชุมชน ต้นกำเนิดแรก ๆ ของพิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชนมาจากปร

Museum inFocus 2016 - (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop?

 8 กันยายน 2559

คำถามเกิดมากมายว่า สินค้ามีความต่างและยั่งยืน? กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์มิวเซียมต้องทำอย่างไร? คนขายกับความเข้าใจ คนดูแลกับความเข้าใจ และเข้าใจสินค้ายังไง

คู่มือพิชิตองค์ความรู้

 18 พฤศจิกายน 2558

สื่อประกอบการสอนช่วยให้การเรียน วิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ

มิวเซียมสยาม

MUSEUM SIAM

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์
(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)
10.00 - 18.00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

 
เข้าชมฟรี

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการ และทุพพลภาพ มัคคุเทศน์

(แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)