1.รู้จักวัด ถอดรหัสกรุงเทพฯ โดยคุณธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล

 

 

2.เวียง+วัง : ความสัมพันธ์ระหว่างวังเจ้านายกับพัฒนาการทางกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง

 

 

3.วังเจ้านายใต้มิวเซียมสยาม: รูปแบบสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พินัย สิริเกียรติกุล

 

 

4.มิวเซียมสยามกับการเล่าประวัติศาสตร์แนวใหม่โดยคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา

 

 

5.เล่าออกเรื่อง การเล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมปากกานักเขียน โดยคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา(รอมแพง)

 

 

6.เล่าออกรส ประวัติศาสตร์ผ่านมุมปาก โดย คุณกฤช เหลือลมัย

 

 

7.เล่าเรื่องผ่านเลนส์ โดย คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

 

 

8.กรุงเทพเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ? มุมมองเมืองจากนักเดินทาง โดย คุณทายาท เดชเสถียรและคุณพิศาล แสงจันทร์ (บอล ยอด หนังพาไป)

 

 

9.กรุงเทพฯ ใหม่ การสถาปนาใจกลางด้วยรางรถไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

 

 

10.กรุงเทพฯแข็งแกร่ง ความแข็งแรงของเมืองที่สร้างได้ โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 23 ธันวาคม 2564

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน