ไม่มีสิ่งใดบนโลกคงอยู่ตลอดไป ทุกสิ่งย่อมมีวันเสื่อมสลาย เช่นเดียวกับวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ หรือวัตถุในยุคใหม่ก็ตาม วัตถุจัดแสดงเหล่านั้นมีการเสื่อมสภาพไปตามปัจจัยแวดล้อม เช่น อุณภูมิ ความชื้น สารเคมี แมลง การสัมผัส หรือแม้กระทั่งแสง 

บางครั้งเมื่อเราเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะเห็นอุปกรณ์คล้ายรีโมทแอร์มีตัวเลขอยู่ในตู้จัดแสดง แต่นั่นคืออุปกรณ์วัดความชื้นในตู้จัดแสดงวัตถุ เพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำ หรือบางที่มีการควบคุมระดับอุณหภูมิโดยการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ห้องจัดแสดงบางห้องยังใช้แสงสว่างน้อยมาก ใช้ไฟหรี่ที่มีความเข้มของแสงต่ำเพื่อรักษาสภาพสีของภาพเขียนจิตรกรรม หรือภาพถ่ายฟิมล์

และเมื่อถึงคราวเสร็จสิ้นนิทรรศการ จึงควรมีการจัดเก็บเข้าห้องคลังวัตถุ หรืออยู่ในช่วงของการอนุรักษ์ซ่อมแซม ควรนำวัตถุส่งหน่วยอนุรักษ์ แล้วจัดเก็บเข้าห้องคลังตามกระบวนการอนุรักษ์ เพื่อยืดเวลาช่วงชีวิตของวัตถุพิพิธภัณฑ์ให้ยาวนานถึงที่สุด

view1177

วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2562

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน