ชื่อ :  ชามลายหอยสังข์

อายุ :  บ้านเกาะน้อย ศรีสัชนาลัย

ขนาด :  ปาก 21.39 ก้น 9.54 ซม.

วัสดุ :  ดินเผาเคลือบ

ประวัติวัตถุ :  -

สภาพวัตถุ :  ชำรุด ซ่อมโดยการเติมส่วนที่หายไป

 


 

 

  หมายเลขวัตถุ : ndmi024  

 


 

หมายเหตุ : - 

 

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2561