ชื่อ :  ดินเผารูปวัว

อายุ :  -

ขนาด :  สูง 24.47 ซม.

วัสดุ :  ดิน

ประวัติวัตถุ :  -

สภาพวัตถุ :  มีรอยร้าวทั่วตัว ปรากฎร่องรอยการต่อซ่อม

 

 

 

  หมายเลขวัตถุ : ndmi006  

 

 

หมายเหตุ : - 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 7 มิถุนายน 2559