<p><strong>ชื่อศิลปวัตถุ:&nbsp;</strong>กระต่ายขูดมะพร้าว</p> <p><strong>รายละเอียดศิลปวัตถุ:&nbsp;</strong></p> <p>กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นเครื่องมือสำหรับขูดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา ที่ขูดแล้วเป็นฝอยๆ จะนำไปเติมน้ำ คั้นบีบผ่านกระชอนให้เป็นน้ำกะทิ&nbsp;การขูดมะพร้าวมีมานานแล้ว ในช่วงแรกที่ยังหาโลหะได้ยากจะนำตาไม้ไผ่มาถากเป็นแผ่นแล้วใช้เครื่องมือหรือมีดแต่งให้เป็นรอยฟัน นำมามัดกับม้านั่งขนาดเล็กที่มีคอยื่นออกมา ส่วนรอยฟันที่ยื่นออกมามีความคม ใช้ในการขูดมะพร้าว ต่อมาใช้โลหะต่างๆ เช่นเหล็ก ทองแดง ทองเหลืองดีและแต่เป็นซี่ฟันสำหรับการขูด<br /><br /></p> <p>ลักษณะทั่วไปมักทำลำตัว&nbsp; ขา หัว ฟันยื่นออกมาเหมือนสัตว์ มีการประดิษฐ์ตามจินตนาการ&nbsp; เช่น สิงห์&nbsp; ไก่ฟ้า&nbsp; ช้าง หนู แมว หรือบางท้องที่มีการประดิษฐ์ไม้เป็นรูปถาด ใช้ในการรองเนื้อมะพร้าวที่ขูดแล้วในตัวก็มี แต่ส่วนมากแล้วมักประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปกระต่าย เพราะมีลักษณะฟันซี่ใหญ่ และยื่นออกมาเหมือนกัน จึงนิยมเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวสำหรับภาคใต้ นิยมเรียกเหล็กขูด ภาคเหนือมักทำเป็นรูปแมว จึงเรียกว่าแมวขูด<br /><br /></p> <p>ปัจจุบันความงดงาม ความประณีตบรรจงจากจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ดังอดีตค่อยๆ สูญหายไป เพราะเนื้อไม้ที่ใช้ในการประดิษฐ์ เวลาและฝีมือที่มีความจำกัดลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม</p>

วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2563

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน