<p><strong>ชื่อศิลปวัตถุ:&nbsp;</strong>สิงห์<br /><strong>รายละเอียดศิลปวัตถุ:&nbsp;<br /><br /></strong>ขนาด:&nbsp;ขนาด: กว้าง 27 ซม. สูง 40 ซม. หนา 15 ซม.<br /> ประติมากรรมไม้สลักรูปสิงห์ ลงรัก ทาชาด ปิดทอง มีลักษณะคล้ายกิเลนในศิลปะจีน นั่งบนฐานเรียบตาโปน อ้าปาก ลิ้นห้อย มีเขี้ยวโง้งลง มีเขาแบบเขากวาง 2 กิ่ง แผงคอด้านหน้ายาวจรดแผงอก สวมกำไลที่ข้อเท้า ส่วนหลังสลักเว้าเข้าไปคล้ายสำหรับเป็นที่รองรับวัตถุ<br /><br /><strong>หมายเหตุ:</strong>&nbsp;จัดแสดง ณ หอคำหลวง</p>

วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2562