เชื่อว่าเพื่อนๆ ที่มาชมมิวเซียมสยาม น่าจะเคยเห็น "ตราอาร์มไทย" (ซึ่งปัจุบันเป็นสัญลักษณ์ของตำรวจและโรงเรียนนายร้อย จปร.) จัดแสดงในนิทรรศการถาวร ชุด ถอดรหัสไทย กันแล้ว 
นับว่าสัญลักษณ์ที่เป็นที่คุ้นตาพวกเรากันอยู่แล้ว
.
แต่เพื่อนๆ รู้หรือไม่ว่า "ตราอาร์ม" นั้นเป็นวัฒนธรรมที่อิมพอร์ทมาจากยุโรปแล้วทำมาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒธรรมไทย
.
โดยการใช้ตราอาร์มครั้งแรก เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ผู้ดำรงตำแหน่งเสวกเอก(ขุนนางกระทรวงวัง เทียบเท่า Master of the Household ของอังกฤษ)พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม ผูกตราประจำประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2416 
.
สำหรับตราอาร์มถูกสร้างในตามหลัก Heraldry ซึ่งเป็นศาสตร์ในการสร้างและให้ความหมายตราอาร์ม มาจากภาษาแองโกล-นอร์มันคำว่า "Herald" มีรากมาจากคำสมาทของภาษาเจอร์มานิค “Harja-waldaz” ที่แปลว่าผู้นำทัพ
.
สำหรับภาษาไทย หม่อมราชวงศ์คึกกฤทธิ์ ปราโมช แปลคำว่า "herald" ในหนังสือฝรั่งศักดินาว่า “มุทราศาสตร์” ซึ่งคำว่า "มุทรา" ในภาษาสันสกฤต(मुद्रा mudrā) แปลว่า ท่าทางแสดงสัญลักษณ์ เช่น เป็นปางต่าง ๆ ของพระพุทธรูป ฯลฯ

วันที่แก้ไขล่าสุด : 23 มีนาคม 2561

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน