ขบวนแห่นาคของนายชลิต ชุติมานนท์ มีการเล่นกระตั้วแทงเสือนำหน้าผ่านซุ้มกำแพงแก้ว อุโบสถเก่าวัดกลางบางแก้ว

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. อวดภาพเก่า เล่าความหลัง. (2550). หน้า 48

วันที่แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2558