Rene Fonck เป็นนักบินฝรั่งเศสที่ได้รับการบันทึกว่า มีการยิงเครื่องบินข้าศึกเยอะที่สุดในกลุ่มฝ่ายพันธมิตร ในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วมีจำนวน 75 ลำ แต่ถ้านับจำนวนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันด้วยแล้ว ก็จะมีถึง 142 ลำเลยทีเดียว ในปี 1915 Fonck ได้เริ่มฉายแววการบินให้เห็นและในเดือนเมษายน ปี 1917 เขาก็ได้ขับเครื่องบินรบของจริงและยังได้สร้างชื่อเสียงเพิ่มอีกในการโชว์บินผาดโผน นอกจากนี้เขายังแสดงความสามารถของเขาอีก โดยการยิงเครื่องบินข้าศึก 6 ลำ ภายในวัน เดียว

จากเพจ สงคราม20+

วันที่แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2558

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน