สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดบรรยายของมหาวิทยาลัยใน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าทางวิชาการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา อาคารชั่วคราวในขณะนั้น ตั้งอยู่ใกล้ประตูเข้าด้านซ้ายมือติดกับคณะมนุษยศาสตร์ มีพื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร (40 เมตร x 45 เมตร) จุที่นั่งอ่านและบริการประมาณ 1,000 ที่นั่ง มีหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ประมาณ 20,000 เล่ม มีนิตยสาร วารสารภาษาไทยและต่างประเทศ 150 รายการ

และเมื่ออาคารสำหรับหอสมุดสร้างเสร็จจึงได้ย้ายมา ณ อาคาร NB3A และ NB3B มีพื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร จุที่นั่งอ่านและบริการประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ที่นั่ง

วันที่แก้ไขล่าสุด : 5 พฤศจิกายน 2558