สาระความรู้บันเทิงภายในเล่มประกอบด้วย บทความธรรมะ เรื่องโพชฌงค์ของยุวชน นิทาน เช่น พระธิดาพระอาทิตย์ บทเพลงที่นำมาตีพิมพ์ได้อัญเชิญเพลงพระรารชนิพนธ์รวม 5 เพลง พร้อมด้วยเพลงไทยเดิมที่เปี่ยมด้วยเพลงไทยเดิมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าด้านวรรณศิลป์จำนวนหลายเพลง เรื่องสั้นเช่น เรื่องใครผิด ความรู้รอบตัว เรื่องฝนเทียม เป็นต้น

ที่มา : http://lib.obec.go.th/children-book

วันที่แก้ไขล่าสุด : 9 มกราคม 2559