บ้านเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)ท่านผู้หญิงตลับ นั่งอยู่ระหว่างกลางติดกับเด็กหญิง

วันที่แก้ไขล่าสุด : 4 มกราคม 2559