สวนลุมพินีเมื่อปี พ.ศ.2468 หลังการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทย

วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 ธันวาคม 2558