ฝ่าย/แผนก: กิจกรรม
วันที่ลงทะเบียน: 3/1/2557
ประเภท: แผ่นพับ
ขนาดและมิติ: กว้าง 10 ซม. สูง 15 ซม.
รูปแบบ: กระดาษ พิมพ์ 4 สี
รายละเอียดอื่นๆ: แผ่นพับกิจกรรม D.I.Y. เปเปอร์มาเช่ ตุ๊กตารักษ์โลก

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 พฤศจิกายน 2558