ฝ่าย/แผนก: วิชาการ
วันที่ลงทะเบียน: 5/9/2557
ประเภท: สูจิบัตร
ขนาดและมิติ: กว้าง 14 ซม. สูง 21 ซม.
รูปแบบ: กระดาษ พิมพ์ 4 สี
รายละเอียดอื่นๆ: สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว ปริศนาแห่งลูกปัด

วันที่แก้ไขล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2558