พิษณุโลก

ดูทั้งหมด

กระต่ายขูดมะพร้าว

 17 กุมภาพันธ์ 2563

กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นเครื่องมือสำหรับขูดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา

กระบอกน้ำมันหยอดเกวียน

 22 พฤษภาคม 2562

ใช้น้ำมันหยอดลงที่แกนเพลา วงล้อ 2 วงแล้ว เนื่องจากมีแกนเหล็กและรูดุม

แอบ

 22 พฤษภาคม 2562

อายุราวปลายพุทธศตวรรษ ที่ 25 ปี พ.ศ. 2475-2500

แอบ

 22 พฤษภาคม 2562

อายุราวปลายพุทธศตวรรษ ที่ 25 ปี พ.ศ. 2475-2500

อุตรดิตถ์

ดูทั้งหมด

ซิ่นตีนจก(ผ้าทอลับแล)

 14 มิถุนายน 2562

ผ้าทอเมืองลับแล เป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสำหรับนุ่งห่มหรือใช้ในครัวเรือน

โมเดลดาบเหล็กน้ำพี้

 14 มิถุนายน 2562

เหล็กน้ำพี้ ประกอบด้วยแร่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แข็งแกร่ง และเหนียวเป็นพิเศษ

กระเป๋าผ้าลายตีนจก

 17 พฤษภาคม 2562

ทำมาจากผ้าทอลายตีนจกซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของลับแล

กระเบื้องหลังคา

 22 พฤษภาคม 2562

กระเบื้องมุงหลังคาวิหารวัดพระฝางสว่างคบุรีมุนีนาถ ทำด้วยดินเผาแห้งแข็ง

เชียงใหม่

ดูทั้งหมด

พะเยา

ดูทั้งหมด

โถลายครามมีฝาปิด

 21 พฤษภาคม 2562

ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 24

พระพุทธรูปสำริดสุโขทัย

 21 พฤษภาคม 2562

ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย

พระพุทธรูปสำริด

 17 พฤษภาคม 2562

พุทธรูปสำริดปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบศิลปะล้านนา

จานลายคราม

 14 มิถุนายน 2562

ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หมิง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 21

ลำปาง

ดูทั้งหมด

ไม้แกะสลักแผงพระพิมพ์

 14 มิถุนายน 2562

เป็นเครื่องสักการะ อันหมายถึงการสร้างพระพุทธรูปในจำนวนต่างๆ

ขันโตก

 14 มิถุนายน 2562

ลำพูน

ดูทั้งหมด

เศียรเทวดา

 22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

เศียรเทวดา

 22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

ยังไม่พบข้อมูลชื่อเรียก

 22 พฤษภาคม 2562

โบราณวัตถุจาก เจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม (เจดีย์ประธาน)

ไหเนื้อแกร่งเคลือบสีน้ำตาล

 22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดค้นเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

เชียงราย

ดูทั้งหมด

สัตภัณฑ์

 21 พฤษภาคม 2562

สัตภัณฑ์ไม้สลัก ลงรัก ทาชาด ปิดทอง ประดับกระจกสี ฉากสลักเป็นลายนาคเกี้ยว 8 ตัว

ช้างยืน

 21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปช้างเผือก ยืนบนฐานเรียบทาสีแดง ช้างยืนสี่ขา ขาหน้าซ้ายงอขึ้นเล็กน้อย งวงแตะพื้น

สิงห์

 21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปสิงห์ ลงรัก ทาชาด ปิดทอง มีลักษณะคล้ายกิเลนในศิลปะจีน

เทวดา

 21 พฤษภาคม 2562

ประติมากรรมไม้สลักรูปเทวดา กายสีขาว นั่งพับเพียบ พนมมือ สวมชฎา

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน