ประเภทเครื่องปั้นดินเผา

ดูทั้งหมด

ชามลายหอยสังข์

 17 พฤศจิกายน 2561

ชามลายหอยสังข์ (หมายเลขวัตถุ - ndmi024 )

ภาชนะดินเผารูปวัว

 7 มิถุนายน 2559

ภาชนะดินเผารูปวัว (หมายเลขวัตถุ - ndmi006)

ประเภทโลหะ

ดูทั้งหมด

พาน

 7 มิถุนายน 2559

พาน (หมายเลขวัตถุ - ndmi301)

ขวานปากนกแก้ว

 7 มิถุนายน 2559

ขวานปากนกแก้ว (หมายเลขวัตถุ - ndmi194)