รู้ไว้ใช่ว่า

[#MuseumCore] 9 กุมภาพันธ์ วันพิซซ่า

 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประดับเพชร นาคทอง (นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

[#MuseumCore] 30 มกราคม วันครัวซองต์

 1 กุมภาพันธ์ 2564

ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล

[#MuseumCore] 21 มกราคม วันกอดแห่งชาติ (National Hug Day)

 15 มกราคม 2564

เจษฎา รักษาภักดี (นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

[#MuseumCore] 2 มกราคม วันของชาวอินโทรเวิร์ต!

 5 มกราคม 2564

ศิริชัย เชาว์พานิช (นศ.ฝึกงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน