ภาพบุคคล

แฝดสยามอิน-จัน

 6 กรกฎาคม 2561

รูปแฝดชาวสยาม อิน-จัน

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำนาใกล้ ๆ กับพระราชวังพญาไท

 9 มกราคม 2559

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำนาใกล้ ๆ กับพระราชวังพญาไท ซึ่งในปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลราชวิถี

ขบวนแห่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข

 9 มกราคม 2559

ขบวนแห่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข

คณะรัฐมนตรีชุดพระยาพหลพยุหเสนา

 9 มกราคม 2559

คณะรัฐมนตรีชุดพระยาพหลพยุหเสนา ปีพ.ศ.2476

หนุ่มชาวบ้านสมัยก่อน

 9 มกราคม 2559

หนุ่มชาวบ้านสมัยก่อน