ไปรษณียบัตร

ไปรษณียบัตร

 29 ตุลาคม 2561

ไปรษณียบัตรหรือ postcard ปลายสมัย ร.๕ จัดส่งจากกรุงเทพฯไปยังเมืองปีเตอร์สเบิก