ภาพถ่ายทางอากาศ

ภาพถ่ายทางอากาศตัวเมืองอุทัยธานี

 22 ตุลาคม 2561

ภาพถ่ายทางอากาศตัวเมืองอุทัยธานี เมื่อพ.ศ.2494