ภาพพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)

 13 ธันวาคม 2558

ภาพด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

 13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

 13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

 13 พฤศจิกายน 2558

ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน

 13 พฤศจิกายน 2558

ภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารจัดแสดง