ภาพยนตร์ไทย

งูเกงกอง

 10 ธันวาคม 2558

กำกับ : เตีย ลิมกุน อำนวยการสร้าง : เตีย ลิมกุน เขียน : เตีย ลิมกุน นำแสดง : ดี เศวต,เจีย ยุทธร,โลโต,ซักซีสบอง จำหน่าย/เผยแพร่ : ดารารัฐ ฉาย : พ.ศ. 2513

แม่นาคพระโขนง

 10 ธันวาคม 2558

แม่นาคพระโขนง ปี 2502 กำกับ โดย เสน่ห์ โกมารชุน แสดงโดย สังสิทธิ์ สัตยวงศ์,ปรียา รุ่งเรือง

แผลเก่า

 10 ธันวาคม 2558

ผลงานกำกับ ของ เชิด ทรงศรี สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์ นำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี รับบท "ขวัญ", นันทนา เงากระจ่าง รับบท "เรียม" ร่วมด้วย ส. อาสนจินดา, ชลิต เฟื่องอารมย์ , เศรษฐา ศิระฉายา และศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เพ

เกาะสวาทหาดสวรรค์

 10 ธันวาคม 2558

กำกับ :พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กำกับภาพ : โสภณ จงเสถียร ค่าย : ละโว้ภาพยนตร์ ฉาย : พ.ศ. 2512 นำแสดง : สมบัติ เมทะนี,อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์,รุจน์ รณภพ,สุมาลี ทองหล่อ, อนุชา รัตนมาลย์,อบ บุญติด มนัส บุณยเกียรติ, ม.ล.รุจิรา

มนต์รักแม่น้ำมูล

 10 ธันวาคม 2558

กำกับโดย : พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นักแสดงนำ : สมบัติ เมทะนี,นัยนา ชีวานันท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์,เปียทิพย์ คุ้มวงศ์,สุริยา ชินพันธุ์,เศรษฐา ศิระฉายาและศรีไพร ใจพระ เพลงประกอบ : คืนลาอาลัย ขับร้องโดย สนธิ สมมาตร

น้ำตาลไม่หวาน

 10 ธันวาคม 2558

กำกับ : รัตน์ เปสตันยี อำนวยการสร้าง : รัตน์ เปสตันยี เขียน : รัตน์ เปสตันยี,รอย ฤทธิรณ นำแสดง : เมตตา รุ่งรัตน์,สมบัติ เมทะนี, เสน่ห์ โกมารชุน,สมพงษ์ พงษ์มิตร,ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,ปรียา รุ่งเรือง และรุจน์ รณภพ ดนตรีประกอบ : ปรีชา เมตไตร กำกับภาพ : ส