ภาพท่าเตียน

เจ้าหมื่นไววรนารถ (บุศร) หรือ นายบุศย์มหินทร์ (บุศย์ เพ็ญกุล)

 17 ธันวาคม 2558

เจ้าหมื่นไววรนารถ (บุศร) หรือ นายบุศย์มหินทร์ (บุศย์ เพ็ญกุล) ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

โรงเรียนราชีนี

 17 ธันวาคม 2558

โรงเรียนราชีนีคณะครูและนักเรียน

วัดโพธิ์

 17 ธันวาคม 2558

วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ห้างขายยาท่าเตียน

 17 ธันวาคม 2558

ห้างขายยาท่าเตียน

ประตูพุฒตาล

 17 ธันวาคม 2558

แสดงตึกแถวถนนมหาราชที่สร้างขึ้นสมัยในรัชกาลที่ 5 ตรงบริเวณปากซอยท่าเตียน ซึ่งตรงกับประตูเมืองที่มีนามว่า "ประตูพุฒตาล"

กระทรวงพาณิชย์ สน.พระราชวัง

 17 ธันวาคม 2558

กระทรวงพาณิชย์ สน.พระราชวัง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน