ภาพท่าเตียน

เจ้าหมื่นไววรนารถ (บุศร) หรือ นายบุศย์มหินทร์ (บุศย์ เพ็ญกุล)

 17 ธันวาคม 2558

เจ้าหมื่นไววรนารถ (บุศร) หรือ นายบุศย์มหินทร์ (บุศย์ เพ็ญกุล) ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

โรงเรียนราชีนี

 17 ธันวาคม 2558

โรงเรียนราชีนีคณะครูและนักเรียน

วัดโพธิ์

 17 ธันวาคม 2558

วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ห้างขายยาท่าเตียน

 17 ธันวาคม 2558

ห้างขายยาท่าเตียน

ประตูพุฒตาล

 17 ธันวาคม 2558

แสดงตึกแถวถนนมหาราชที่สร้างขึ้นสมัยในรัชกาลที่ 5 ตรงบริเวณปากซอยท่าเตียน ซึ่งตรงกับประตูเมืองที่มีนามว่า "ประตูพุฒตาล"

กระทรวงพาณิชย์ สน.พระราชวัง

 17 ธันวาคม 2558

กระทรวงพาณิชย์ สน.พระราชวัง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)