อยุธยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

 16 มีนาคม 2561

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

หอวิฑูรทัศนา

 18 พฤศจิกายน 2558

หอวิฑูรทัศนา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรโขลงช้างป่าและภูมิประเทศโดยรอบพระราชวังเป็นหอสูง 3 ชั้นทาสีเหลืองสลับแดงพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญเป็นพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ

ประตูฉนวนพระราชวังกรุงศรีอยุธยา

 18 พฤศจิกายน 2558

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับจากพระราชวังกรุงศรีอยุธยา โดยทางประตูฉนวนซึ่งประดับด้วยดอกไม้สด(ข้อมูลจากภาพ) เป็นประตูที่นำเข้าไปสู่พระที่นั่งชื่อ ประตูมหาไตรภพรสทวารอุทก(ประตูมหาไชยพยนต์ทวารอุทก) ที่มา : https://www.facebook

ชาวบางปะอินกับเรือ พาหนะหลักในสมัยนั้น

 18 พฤศจิกายน 2558

บาทหลวงชาวฝรั่งเศสถึงกับบันทึกเอาไว้ด้วยความตื่นตาว่า “ในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยเรือ จะไปไหนต่อไหนก็แน่นไปหมด จนไม่สามารถแหวกทางผ่านกันไปได้ หากไม่ชำนาญ ทั้งที่เรือแน่นขนัดจอแจเช่นนี้ ก็ไม่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่ง”

พระราชวังกรุงศรีอยุธยา

 8 มกราคม 2559

พระราชวังกรุงศรีอยุธยา ทำตามรากเดิมด้วยเครื่องไม้ เมื่อพระราชพิธีรัชมงคล (ข้อมูลจากภาพ) เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงดำรงสิริราชสมบัติได้ยั่งยืนยาวนานเท่ารัชพรรษาสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเส

ชุมชนเรือนแพที่แม่น้ำป่าสักที่กรุงเก่า

 8 มกราคม 2559

เรือนแพ คือ เรือนที่เคยตั้งอยู่บนแพในน้ำแล้วยกขึ้นมาปลูกบนบก ในอดีตชาวบ้านนิยมปลูกเรือนแพเรียงกันไปริมฝั่งลำน้ำ หันหน้าเรือนออกสู่แม่น้ำ ซึ่งเป็นทางสัญจรสำคัญเช่นเดียวกับถนนในปัจจุบัน