หนังสือวันเด็ก

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2502

 16 พฤศจิกายน 2558

มีเรื่องราวที่น่าสนใจ คำแนะนำเกี่ยวกับการระวังอนามัยของเด็ก บริการแก้ไขปัญหาจิตใจเด็ก พ่อแม่กับการพาเด็กมาสถานแนะนำปัญหาเด็ก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทดสอบปัญญา ธรรมชาติของเด็กกับการเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมในครอบครัวกับการอบรมเด็ก บทสนทนาระหว่างมารดากับแพท

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2503

 16 พฤศจิกายน 2558

เนื้อหาสาระประกอบด้วยบทความต่างๆ ในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ภาวะทางร่างกายจิตใจและลักษณะทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่น การไขข้อข้องใจของแม่ที่มีต่อลูกกำลังโตเป็นวัยรุ่น หลักการปฎิบัติในการเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่อย่างมีความสุข ที่มา : http://lib

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2504

 9 มกราคม 2559

ในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการเพิ่มเรื่องสั้นแสดงภาพชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และวิธีแก้ปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเด็กเข้าไว้ด้วย เนื้อหาที่สำคัญ ในเล่มแนวทางการเลี้ยงดูลูกในด้านต่างๆ อาทิ การเรียน การเพาะนิสัยที่ดี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การทำตนให้เป็นที

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2505

 9 มกราคม 2559

สาระที่สำคัญในหนังสือเพื่อเป็นการพัฒนาการ ฟัง ดู และอ่านในชีวิตประจำวัน ข้อคิดสำหรับพ่อแม่ มีแนวทางให้ผู้ใหญ่รู้จักจัดหาและแนะนำสิ่งดีๆ ที่เด็กสนใจรับรู้รับชมจากสื่อต่างๆ มีสาระบันเทิง เรื่องสั้นละวรรณคดี เพื่อให้คำรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2506

 9 มกราคม 2559

หนังสือชื่อ ของขวัญวันเด็ก พ.ศ.2506 ทางราชการได้ให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนถึงปี พ.ศ. 2506 และได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2508

 9 มกราคม 2559

สาระความรู้บันเทิงภายในเล่มประกอบด้วย บทความธรรมะ เรื่องโพชฌงค์ของยุวชน นิทาน เช่น พระธิดาพระอาทิตย์ บทเพลงที่นำมาตีพิมพ์ได้อัญเชิญเพลงพระรารชนิพนธ์รวม 5 เพลง พร้อมด้วยเพลงไทยเดิมที่เปี่ยมด้วยเพลงไทยเดิมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าด้านวรรณศิลป์จำนวนหลายเพลง เรื่อ

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน