ภาพโบราณวัตถุ

รอยพระบาทคู่

 18 พฤศจิกายน 2558

รอยพระบาทคู่ที่วัดศรีดคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมอยู่บนเขาพระบาทเมืองศรีสัชนาลัย แต่ถูกย้ายไปเมื่อพระยุทธิษฐิระสวามิภักดิ์ยอมขึ้นกับพระเจ้าติโลกราช จากหนังสือฟื้นฝอยหาตะเข็บพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้แต่ง

เหรียญเงินฟูนัน

 18 พฤศจิกายน 2558

เหรียญเงินฟูนันด้านหน้ามีตราพระอาทิตย์ ด้านหลังมีรูปศรีวดสะ(ปราสาท) อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว ทวีปทั้งสี่ สวัสดิกะและกลองสองหน้า (บัณเฑาะว์) จากหนังสือประวัติศาสตร์ไทยจากคนไทยทิ้งแผ่นดินถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 247

สิ่งของเครื่องใช้ที่ฝังรวมกับโครงกระดูกมนุษย์

 18 พฤศจิกายน 2558

สิ่งของเครื่องใช้ที่ฝังรวมกับโครงกระดูกมนุษย์ขุดพบที่แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเก่า กาญจนบุรี จากหนังสือประวัติศาสตร์ไทย จากคนไทยทิ้งแผ่นดินถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน