ภาพเหตุการณ์

น้ำท่วมทางรถไฟ

 18 พฤศจิกายน 2558

น้ำท่วมทางรถไฟหลวง

การดำนา

 18 พฤศจิกายน 2558

-

เลิกเดินรถรางและรถสามล้อถีบ

 18 พฤศจิกายน 2558

เลิกเดินรถรางและรถสามล้อถีบใน เขตพระนคร-ธนบุรี การเดินรถจึงค่อยๆ ลดบทบาทลงโดยการเลิกวิ่งจบสิ้นเด็ดขาดในเขตเมืองหลวงไปเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ที่ได้มีรถรางใช้ร่วมอยู่ 80 ปี

เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ

 10 มกราคม 2559

เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ่ในปีมะเส็ง พ.ศ.2460 ดังบันทึกที่กล่าวถึงสถานีรถไฟสุดทางในพระนครศรีอยุธยานั้นว่าได้รับความเสียหายมาก มีส่วนอื่นๆ ที่เสียหายคือนาข้าวของชาวนา ต้องนำวัวควายมาเลี้ยงตามที่สูง พอถึงเดือนพฤศจิกายน น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

 10 มกราคม 2559

ภาพเหตุการณ์การทำฐานของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงปี พ.ศ.2482

สงครามโลกครั้งที่2

 10 มกราคม 2559

สงครามโลกครั้งที่2 ได้ยุติลงโดยที่ประเทศไทย ไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม เนื่องจากการเครื่อนไหวของกลุ่ม "เสรีไทย" กลุ่มปัญญาชนทหาร ข้าราชการ และชนชั้นนำชาวไทย ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามของรัฐบาล ภายหลังความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็