ภาพสื่อในอดีต

การแสดงละครเรื่องนิทราชาคริต

 18 พฤศจิกายน 2558

การแสดงละครเรื่องนิทราชาคริตในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2435

การแสดงละครเรื่องชิงนาง

 9 มกราคม 2559

การแสดงละครเรื่องชิงนาง

การแสดงละครเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

 9 มกราคม 2559

การแสดงละครเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

ปกนิยายเรื่อง ทางนรก

 9 มกราคม 2559

ปกนิยายเรื่อง ทางนรก พิมพ์เมื่อ 1 กรกฏาคม 2476 ห้องสมุด พ.อ.สมชาย หอมจิตร สไลด์เอนก1992

วิจิตรวรรณกรรม เฉลิมวุฒิ วาดปก

 9 มกราคม 2559

วิจิตรวรรณกรรม เฉลิมวุฒิ วาดปก สำนักพิมพ์เพลินจิตต์ พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2492 (ห้องสมุดเอนก นาวิกมูล)

ปกละครร้องเรื่อง จันทร์เจ้าขา ของพรานบูรพ์

 9 มกราคม 2559

ปกละครร้องเรื่อง จันทร์เจ้าขา ของพรานบูรพ์ วาดปกโดย ลิมวุฒิ นาย ต.เง๊กชวน จัดพิมพ์ ไม่ระบุปีพิมพ์ ต้องเทียบจากละครร้องร่วมสมัยอื่น ๆ เช่น ห้วยแก้ว (ชุดนั้น เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน วาดปก) อนุมานว่าวาดราว พ.ศ.2477-2479