ภาพสถานที่

วังวินด์เซอร์

 6 กรกฎาคม 2561

วังวินด์เซอร์ หรือ วังประทุมวัน, วังกลางทุ่ง, วังใหม่

ภายในอาคารจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ

 4 มกราคม 2559

ภายในอาคารจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ

การสร้างทางรถไฟ

 4 มกราคม 2559

การสร้างทางรถไฟ

คลองแสนแสบ

 4 มกราคม 2559

คลองแสนแสบ