Muse Mag online Vol.30 : Live at Home

Muse Forward : “บ้าน” พื้นที่แห่งความสุข

 23 พฤษภาคม 2565

การอยู่บ้านมักมี “เรื่องราว” นำมาเล่าสู่กันฟังได้หลากหลาย และนี่คือความอบอุ่นและแรงบันดาลใจดีๆ ที่ Muse Forward คัดสรรมาให้ทุกคนที่ต้องอยู่บ้านในช่วงนี้กลับมามีแรงใจและมีความสุขเล็กๆ อีกครั้ง

Muse Latitude : สุขนิยมของคนติด “บ้าน”

 12 พฤษภาคม 2565

ขณะที่อีกหลายคนกดพอสชีวิตไว้โดยลืมว่าเวลายังคงเดิน ในห้วงที่มวลอารมณ์วิ่งวุ่นวนชนฝาบ้าน Muse Latitude จึงอยากชวนคุณสำรวจมิติที่หลากหลายภายในรั้วบ้านเดิม ที่ชีวิตและประสบการณ์ขับเคลื่อนไปพร้อมกับความหมายใหม่ของคำว่าบ้าน

Muse Plus : Curve BKK ผู้ช่วยออกกำลังกาย…ง่ายๆ ในแบบฉบับ WFH

 26 เมษายน 2565

ในวันที่ผู้คนส่วนมากใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น วิถีการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ต้องปรับและเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด ปลอดภัยในสุขภาพตนเอง ครอบครัว และผู้คนในสังคม

Muse Story : คุยกับนักออกแบบ “บ้านนี้อยู่แล้วดี”

 14 มีนาคม 2565

เมื่อเราใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น เราจึงมองเห็น “ชีวิตที่อยู่ร่วมกันมากขึ้น” และคุณเคยตั้งคำถามไหมว่า บ้านหนึ่งหลังล้วนทำหน้าที่รองรับการใช้ชีวิตของคนต่างวัย ต่างฟังก์ชันกันอย่างไรบ้าง

Muse Idol : Life & Home กับ “เป๊ก-เปรมณัช” เมื่อชีวิตเติบโตไปพร้อมกับคำว่า “บ้าน”

 14 มีนาคม 2565

ระหว่างที่บางคนค้นพบความสุขจากการอยู่บ้าน อีกหลายคนหมดพลัง แห้งเหี่ยวอยู่บ้านด้วยความไม่คุ้นเคย Muse Idol จึงชวนเปิดมุมมองที่หลากหลายของคำว่า “บ้าน” กับ เป๊ก-เปรมณัช สุวรรณานนท์

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน