WHEN

5 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562
09:00 - 16:30
มิวเซียมภูเก็ต

TICKET

ฟรี

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ มิวเซียมภูเก็ต จัดนิทรรศการหมุนเวียนในหัวข้อ“ภาพจำสงครามโลก” (The Children Recall WW2 in Phuket) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของเมืองภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ในช่วง พ.ศ.2484-2488) หรือในรอบ 77 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นการทำเหมืองแร่ดีบุกยังอยู่ในยุคที่รุ่งเรือง

 

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)                            กล่าวว่า  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) นอกจากจะทำหน้าที่ดูแลมิวเซียมสยาม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับประชาชนทั่วไปแล้ว เรายังมีพันธกิจสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เหล่านั้น เป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้ หรือ Discovery Museum ที่สร้างสรรค์ มีความสนุกสนานและสามารถสร้าง          ปฎิสัมพันธ์กับผู้ชมได้และหวังว่าจะสามารถเป็นช่องทางหนึ่งให้คนไทยสนใจท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์มากขึ้น  

 

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ หรือ มิวเซียมภูเก็ต เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มิวเซียมสยามได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของคนภูเก็ตหรือชาวเพอรานากัน โดยการถ่ายทอดเรื่องราวการกำเนิดและพัฒนาการของเมืองภูเก็ต ใน 4 ยุค ด้วยกันคือ ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรม การจัดเสวนา การประกวด รวมไปถึงนิทรรศการหมุนเวียน โดยในครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นหัวข้อ“ภาพจำสงครามโลก” (The Children Recall WW2 in Phuket) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเมืองภูเก็ต ซึ่งในอดีตถูกขับเคลื่อนด้วยแร่เศรษฐกิจอย่างดีบุก แต่ต่อมากลับได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ในช่วง พ.ศ.2484-2488) หรือในรอบ 77 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การทำเหมืองแร่ต้องปิดตัวลง ทั้งเมืองตกอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค โดยนิทรรศการนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นของเมืองภูเก็ตในขณะนั้น เพื่อให้ ประชาชน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานและองค์กร รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ให้เข้าใจถึงเหตุการณ์และได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

 

 

สำหรับนิทรรศการ“ภาพจำสงครามโลก”ได้บอกเล่าเรื่องราวของการฝ่าวิกฤตสงคราม เพื่อให้เป็นแนวคิดแก่คนรุ่นในยุคปัจจุบัน ผ่าน 7  โซน ดังนี้

โซนที่ 1 เมืองภูเก็ต ในวิกฤตสงครามโลก: ผลกระทบที่เกิดกับเมืองภูเก็ตในสงครามโลกครั้งที่ 1         (2457 – 2461) และสงครามโลกครั้งที่ 2 (2482 – 2488)

โซนที่ 2 WW2 Background : ต้นเหตุและเหตุการณ์สำคัญของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับไทยและภูเก็ต ใครคือฝ่ายอักษะ ใครคือฝ่ายสัมพันธมิตร

โซนที่ 3 หลุมหลบภัย : การวางกำลังพล การเตรียมความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ โดยการเรียนรู้ผ่านเกมส์ “ญี่ปุ่นบุกไทย” ฝ่ายหนึ่งบุก(ญี่ปุ่น) ฝ่ายหนึ่งรับ(ไทย) 

โซนที่ 4 ห้องยิงเรือ : ภูเก็ตขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เพราะมีเรือดำน้ำไม่ทราบฝ่ายคอยดักทำลายเรือสินค้าที่มาภูเก็ต ห้องนี้จะเป็นการเรียนรู้ผ่านเกมส์ กับภารกิจพาข้าวของมาส่งชาวภูเก็ตและการกำจัดเรือดำน้ำ เพื่อช่วยเหลือเรือสินค้า  

 โซนที่ 5 เมืองภูเก็ตกับสงครามโลกครั้งที่ 2 : สถานการณ์สำคัญในช่วงสงครามของกิจการเหมืองดีบุก นายเหมือง “ฝรั่ง” ไทยร่วมสงคราม เศรษฐกิจเมืองภูเก็ตหยุดชะงัก ข้าวยากหมากแพง

โซนที่ 6  คำให้การ “ภาพจำ” สงครามโลก: เรื่องราวของ“บุคคล” และ“ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงคราม ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์ของการอยู่รอด ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ

โซนที่ 7 เศรษฐกิจสงครามโลก: สถานการณ์เมืองภูเก็ตและไทยในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก เหรียญดีบุกในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก

 

นิทรรศการนี้จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (หยุดให้บริการทุกวันจันทร์) ณ มิวเซียมภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.094-8077873

วันที่แก้ไขล่าสุด : 5 มิถุนายน 2562

 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน