นิทรรศการภาพถ่าย หนองคาย-เวียงจันทน์ ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขง

จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย และนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ กลุ่ม สห+ภาพ ได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ปี 2557 พร้อมจัดนิทรรศการภาพถ่าย “หนองคาย-เวียงจันทน์ ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขง” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ อีกทั้งเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีประโยชน์ร่วมกันในอนาคต 

 
และด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทั้งสองประเทศ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความโดดเด่นของวิถีชีวิตสองฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งภูมิทัศน์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญระหว่างชายแดนไทย-ลาว โดยมีสะพานมิตรภาพและทางรถไฟข้ามแม่น้าโขงไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านคมเลนส์ของช่างภาพ โดยนิทรรศการภาพถ่าย “หนองคาย-เวียงจันทน์ ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขง” โดยจะจัดแสดงระหว่าง 29 สิงหาคม – 29 กันยายน 2556 ณ ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย ชมฟรี ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายจากช่างภาพไทย และช่างภาพชาวลาว กว่า 20 ภาพ ที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่เชื่อมโยง วิถีชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม แม่น้ำโขง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์
 
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “การประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำภาพถ่ายของช่างภาพของทั้งสองประเทศมาจัดทำหนังสือ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 พร้อมเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั้งสองประเทศที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน เกิดกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองเมือง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท 
 
โดยภาพถ่ายจะต้องสื่อความหมาย ในมุมมองต่างๆ ตามหัวข้อการประกวดทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่ สะพาน และ มิตรภาพ, สีสันในเวียงจันทน์ และหนองคายเปิดประตูสู่อาเซียน โดยสามารถเชื่อมโยง วิถีชีวิต ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม แม่น้ำโขง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ได้
 
ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด ไม่จำกัดเพศ อายุ ประสบการณ์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ส่งภาพที่บันทึกด้วยกล้องดิจิตอล ส่งไฟล์ภาพแบบ JPEG มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล พร้อมอัดสำเนาภาพขนาด 4 X 6 นิ้ว ไม่จำกัดจำนวนภาพ พร้อมชื่อสกุล ลำดับภาพ ชื่อสถานที่ถ่ายภาพ และแนวคิดติดด้านหลังภาพ ภายในวันที่ 1 กันยายน - 31 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 หรือ nk_it@hotmail.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042-411-778 ต่อ 46148 www.nongkhai.go.th และwww.facebook.com/nongkhainews ประกาศผลตัดสินเดือนธันวาคม 2556 นี้

วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2558


 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน