ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
0 3553 5119-21
0 3553 5120

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์
09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จัดแสดงเรื่องราวในอดีตของบุคคลสำคัญแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ชาวสุพรรณพร้อมใจกันนำเสนอ
หอเกียรติยศฯ แห่งนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนลาวสุพรรณบุรี ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ดำเนินการออกแบบโดยกรมศิลปากร ภายในจัดแสดงประวัติและผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ตั้งแต่วัยเด็กจนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมผลงานด้านต่าง ๆ หอเกียรติยศฯ ประกาศจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี กรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนนับแต่นั้นเป็นต้นมา
ภายในหอเกียรติยศฯ มี 2 ชั้นนั้น เราจะเห็นโซนที่ได้จำลองบรรยากาศร้านย่ง หยู ฮง ในตลาดสุพรรณบุรีประมาณปี พ.ศ. 2487 จัดแสดงชีวิตวัยเด็ก และหน้าที่รับผิดชอบที่เด็กชายบรรหารในวัย 12 ปีที่มีต่อครอบครัว จำลองฉากการเดินทางด้วยเรือเมล์แดงจากท่าน้ำสุพรรณบุรีถึงกรุงเทพฯ โซนที่เป็นการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของนายบรรหาร ในวัยหนุ่ม ทำงานจนกระทั่งเปิดบริษัท ก่อสร้าง สหะศรีชัยก่อสร้าง ได้สำเร็จ และมีฐานะมั่นคงในเวลาต่อมา
ทั้งยังมีโซนของการจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของนายบรรหาร ก่อนเข้าสู่การเมือง รวมทั้งจัดแสดงเหตุการณ์ช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่ทำให้นายบรรหารได้ก้าวสู่เส้นทางการเมือง รวมทั้งเส้นทางการเมืองเมื่อได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ส่วนชั้น 2 ได้จัดแสดงพระราชพิธีสำคัญ 2 พิธี โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ฯพณฯ บรรหารได้มีโอกาสสนองเบื้องพระยุคลบาทพร้อมทั้งจัดแสดงนโยบายและผลงานในด้านต่าง ๆ และมีโซนที่จัดแสดงของที่ระลึกซึ่งได้รับจากประเทศต่าง ๆ และก็ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนครั้งที่ 5 ตลอดจนโซนสุดท้ายที่ได้จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้รับพระราชทาน รวมทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจากต่างประเทศ

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน