ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000
0-5452-2277
0-5451-1848
-

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
09:00 - 17:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) จำนวนเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมืองบริหารจัดการโดยวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยมีพระภิกษุดูแลประจำ 1 รูป
2) ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย
อันดับ 1 เด็ก นักเรียน นักศึกษา
อันดับ 2 ประชาชนทั่วไป
3) สถิติผู้เข้าชม
ยังไม่มีการเก็บสถิติ
4) การบริการต่อผู้เข้าชม
ไม่มี

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทางถึงพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

จากทางหลวงหมายเลข 101 เข้าตัวเมืองแพร่ (ถนนยันตรกิจโกศล) ตรงขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญเมืองไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร ทางด้านซ้ายมือบริเวณวงเวียนหัวมุมถนนเจริญเมืองตัดกับถนนคุ้มเดิม ก็จะถึงวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง หรือหากใช้ทางหลวงหมายเลข 1023 จากลำปางเข้ามาทางอำเภอลอง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเหมืองหิตไปประมาณ 700 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนคุ้มเดิม ตรงขึ้นไปจนถึงวงเวียนให้เลี้ยวขวาก็จะถึงวัดพระบาทมิ่งเมือง หรือจากทางหลวงหมายเลข 1023 ตรงขึ้นมาอีกประมาณ 50 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรอบเมือง จนไปบรรจบกับถนนเจริญเมือง เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 200 เมตร ทางด้านซ้ายมือก็จะถึงวัดพระบาทมิ่งเมืองได้

ประวัติความเป็นมา

พระวิหารมิ่งเมืองสร้างโดยเจ้าผู้ปกครองนครแพร่ พร้อมด้วยเจ้านายบุตรหลานพญาแสนท้าวเมืองแพร่ ต่อมาได้ถูกปรับเปลี่ยนใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่าง ๆ

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

เครื่องประดับหลังคาประกอบด้วยช่อฟ้า 5 หัว และใบระกา 18 หัว ส่วนหน้าบันทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ลวดลายดอกเถาวัลย์ มีรูปเทวดา ราชสีห์ หนุมาน และราหูอมจันทร์ บริเวณโดยรอบจัดเป็นสวนไม้ดอก ไม้ประดับ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความสวยงามของงานสถาปัตยกรรม

วัตถุจัดแสดง

1) โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป และเครื่องปั้นดินเผา
2) สิ่งของ เครื่องใช้ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ธรรมาสน์, บุษบก, ตุง, ตาลปัตร และเครื่องอัฐบริขาร
3) เครื่องมือเครื่องใช้ ได้แก่ เครื่องมือทอผ้า, ผ้าทอ, เครื่องจักสาน, เครื่องดนตรี, เครื่องแก้ว, เครื่องไม้, เครื่องเคลือบ, เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน, และอาวุธ
4) เงินตรา จำพวกธนบัตร และเหรียญกษาปณ์
5) เอกสารโบราณ ได้แก่ คัมภีร์ใบลาน
6) ภาพถ่ายเก่า ภาพวาด
7) สถาปัตยกรรม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

พระคัมภีร์โบราณปักด้วยไหม ปักขึ้นเมื่อ จ.ศ.1235 (พ.ศ.2416) อายุกว่า 130 ปี ปักถวายโดยเจ้าแม่บัวไหล พระมเหสีของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย พระคัมภีร์นี้เป็นอักขระภาษาล้านนาทั้งหมด มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุจัดแสดงสำคัญอื่น ๆ ได้แก่
1) พระประธานปูนปั้น พุทธศิลป์แบบล้านนาพื้นเมืองแพร่
2) ธรรมาสน์บุษบก ศิลปะพื้นเมืองแพร่
3.3) ตุงกระด้าง ทำด้วยไม้สักแกะสลักเป็นรูปพญานาค
4) ลวดลายบนเพดาน เป็นรูปดอกไม้ สัตว์ แมลง และรูปลวงเล่นฟ้า
5) เสาไม้สักจำนวน 8 ต้น มีลวดลายดอกเถาวัลย์ลงรักปิดทอง
6) บานประตูหน้าต่างมีลวดลายลงรักปิดทองทุกบาน

การจัดเก็บ

การจัดเก็บและการดูแลรักษาวัตถุที่จัดแสดง
1) การทำทะเบียนวัตถุสิ่งของ
ใช้การจดบันทึก
2) ห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ
ไม่มี
3) ห้องปฏิบัติการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัตถุสิ่งของ
ไม่มี

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1) พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์

2) คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ท่านเจ้าคุณ พระวิมลกิจจาภรณ์
ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน