มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมผู้สูงวัย

ดูทั้งหมด

ประกาศผลข้อเสนอรอบตัดสิน

 10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลข้อเสนอรอบตัดสิน
Farsighted Museum
พิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย

ประกาศผลข้อเสนอรอบคัดเลือก

 5 มกราคม 2564

ประกาศผลข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือก
พิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย
มิวเซียมสายตายาว

รายละเอียดโครงการ

 3 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพื่อศึกษาและส่งข้อเสนอได้แล้ววันนี้ - 20 ธันวาคม 2563

มิวเซียมลิงก์ : คลังแสงประวัติศาสตร์จากงานพิพิธภัณฑ์

ดูทั้งหมด

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหิน - ยุคหินเก่า ยุคกลาง ยุคหินใหม่

 1 กรกฎาคม 2563

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหิน - ยุคหินเก่า ยุคกลาง ยุคหินใหม่

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโลหะ - ทองแดง สำริด เหล็ก

 1 กรกฎาคม 2563

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโลหะ - ทองแดง สำริด เหล็ก

ยุคเมโสโปเตเมีย

 1 กรกฎาคม 2563

ยุคเมโสโปเตเมีย

ยุคอารยธรรมอียิปต์

 27 พฤษภาคม 2563

ยุคอารยธรรมอียิปต์

ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

 29 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

รับสมัคร ผู้เข้าร่วม workshop “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

 19 มิถุนายน 2562

มิวเซียมสยาม เปิดรับสมัคร ผู้สูงวัยหัวใจยังเฟี้ยว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน” ลุยงานด้านการออกแบบนิทรรศการ จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร รับเพียง 15 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 27 มิถุนายน 2562

Museum Forum 2021 | มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย

ดูทั้งหมด

มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย

 17 กันยายน 2564

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2021
มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย

ประกาศการพิจารณาบทคัดย่อ

 10 มิถุนายน 2564

ประกาศการพิจารณาบทคัดย่อ การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2021 มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย

ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

ดูทั้งหมด

กำหนดการประชุม ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

 27 กรกฎาคม 2562

Museum Media: Connecting Museums, Converging People

Call for Abstracts | ASEAN Museum Forum 2018

 8 กรกฎาคม 2561

Museum Media
1-2 August 2018

Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

ดูทั้งหมด

[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45-12.00 น.
ปาฐกถา การศึกษาในและนอกกำแพงพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาจากสิงคโปร์

[Video] We make the Museum as We Learn...

 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น.
ปาฐกถา เราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้ : เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการ

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
Museum Forum 2017 | MUSEUM EDUCATION NOW!

กำหนดการประชุม | Museum Forum 2017

 1 สิงหาคม 2560

กำหนดการประชุม Museum Forum 2017

Museum Forum 2016 | Museum Without Walls

ดูทั้งหมด

[Video] Without Walls Short Film Contest

 26 ธันวาคม 2560

3rd August 2016 | 16.30-19.00
Without Walls Short Film Contest
Release Selected Short Films, Award Announcement & Committee’s Talk

[Video] 70 Years after Malraux's Museums Without Walls...

 26 ธันวาคม 2560

3rd August 2016 | 14.30-16.00
70 Years after Malraux's Museums Without Walls: Its Inspiration and Resonance to Museum Practice in The Philippines
Dr. Ana Maria Theresa P.Labrador
Assistant Director, National Museum of the Philippines

[Video] Community Involvement in Making Museum Exhibitions...

 26 ธันวาคม 2560

3rd August 2016 | 13.00-14.30
Community Involvement in Making Museum Exhibitions: A Case Study of Thanh Toan Museum
Nguyen Duc Tang
National Program Officer in Culture Ha Noi Office, UNESCO

[Video] Singapore’s Little Treasure Project

 26 ธันวาคม 2560

3rd August 2016 | 10.30-12.00
Singapore’s Little Treasure Project
Asmah Alias
Senior Assistant Director, Education and Community Outreach, National Heritage Board, Singapore

Museum Forum 2015 | Museum Refocused

ดูทั้งหมด

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused

 1 ธันวาคม 2558

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิด ความรู้ และบทเรียนจากนักวิชาการ นักศึกษา ทั้งด้านพิพิธภัณฑ์และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ โดยจะเปิดกว้างเพื่อสำรวจความเป็นไปของพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและประเทศ

Museum Academy 2022

ดูทั้งหมด

Museum Academy 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 6 กรกฎาคม 2565

ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียนที่ https://bit.ly/3P2tPNq ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.

รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2022

 13 มิถุนายน 2565

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/3aLyX9D จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Museum Academy 2021

ดูทั้งหมด

Museum Academy 2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 13 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียนที่ https://bit.ly/3zUjDj1 ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2021

 10 มิถุนายน 2565

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/3bXvxhU จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

Museum Academy 2020

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2020

 30 มิถุนายน 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2020

 9 มิถุนายน 2563

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/37i32bi จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

Museum Academy 2019

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2019

 9 มิถุนายน 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2019

 19 พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง http://bit.ly/2IT3jXI จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

Museum Academy 2018

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2018

 11 พฤษภาคม 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2018

 24 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง http://bit.ly/2H7v7al จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

Museum Academy 2017

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017

 11 เมษายน 2560

ผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017 ทุกคอร์สการอบรม กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

การสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก

 8 เมษายน 2560

ปิดรับใบสมัคร 7 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมชั้นเรียนวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.

Museum Academy 2016

ดูทั้งหมด

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

ดูทั้งหมด

Museum inFocus 2019 (20 ธันวาคม 2561)

 5 กุมภาพันธ์ 2563

The Times of Harvey Milk วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 - 19.00 น.

Museum inFocus ครั้งพิเศษ

 9 มกราคม 2563

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00-18.00 น. [ปิดรับลงทะเบียน]

Museum inFocus ครั้งที่ 13-14

 30 สิงหาคม 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
ลงทะเบียนเข้าฟังการเสวนาฟรี

Museum inFocus ครั้งที่ 11-12

 24 กรกฎาคม 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
โปรดรอติดตามชมการบรรยายย้อนหลัง

หนังสือ

ดูทั้งหมด

หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

 1 พฤษภาคม 2562

หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

หนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน (2561)

 1 พฤษภาคม 2562

หนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน (2561)

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง (2561)

 30 สิงหาคม 2561

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (2561)

หนังสือ นิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" (2560)

 30 สิงหาคม 2561

หนังสือถอดความคิดเบื้องหลังนิทรรศการหมุนเวียน "พม่าระยะประชิด" (2560)

นิทรรศการ

ดูทั้งหมด
ไม่มีข้อมูล

สื่อการเรียนรู้

ดูทั้งหมด

หนังสืออ่านเสริมความรู้ 2 ภาษาในชุด “ค้นหาตัวตน”

 5 มิถุนายน 2559

ชุดหนังสือมีจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) มโหระทึก: กลองศักดิ์สิทธิ์ 3,000 ปี 2) โบราณคดี: นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต และ 3) เรือนไทย: ภูมิปัญญาแห่งสถาปัตยกรรมซึ่งหนังสือสองภาษา (ไทยและอังกฤษ)

หนังสือนำชมนิทรรศการเรียงความประเทศไทยฉบับเยาวชน

 14 มิถุนายน 2559

หนังสืออ่านเสริมความรู้ความเข้าใจจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม เพื่อต่อยอดความรู้ นำไปสู่การรู้จักตนเองและเพื่อนบ้าน

หนังสือคู่มือการเรียนรู้สำหรับคุณครู

 25 พฤศจิกายน 2558

คู่มือพื้นฐานให้ครูผู้สอนนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน เพื่อให้ได้ได้รับประสบการณ์และประโยชน์สูงสุดจากการทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยามจำนวน 3 เรื

โปรแกรมเรียนรู้

ดูทั้งหมด

ไผ่ : พืชมหัศจรรรย์

 22 กรกฎาคม 2559

เรียนรู้และเข้าใจคุณสมบัติพิเศษของไผ่พืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน

ข้าว : ชีวิตวัฒนธรรมไทย

 19 มกราคม 2559

เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำนา เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนา และรู้จักอาหารต่างๆ ที่ทำมาจากข้าว

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่1”

 12 มกราคม 2559

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่1” มีลักษณะเป็นนิทรรศการผสมระหว่างการจัดแสดงองค์ความรู้ในห้องนิทรรศการกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ได้จากการเดินทัศนศึกษาในพื้นที่ชุมชนท่าเตียน อย่างไรก็ตาม สาระความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับชุ

โบราณคดี : นักสืบไขปริศนาจากอดีต

 12 มกราคม 2559

เสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานโบราณคดี วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และตีความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด

มีใครได้ไปชมนิทรรศการ พม่าระยะประชิดบ้างไหมคะ เราไปมาชอบมากๆ

  • Name : ปิยภรณ์ การะนุตs
  • Reply : 1 VIEW : 804
  • Modified Date : 13 มิถุนายน 2559
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน