Museum inFocus ครั้งที่ 13-14

 

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus

ในประเด็น สื่อในพิพิธภัณฑ์

 

วงสนทนาจะมีขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2561 ใน 2 หัวข้อ คือ

1) เวลา 13.30-15.30

หัวข้อ ความเป็นสื่อของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

วิทยากร โดย ดร.วิภาช ภูริชานนท์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2) เวลา 15.30-17.30

หัวข้อ สื่อในพิพิธภัณฑ์ทำเองได้ โดยพิพิธภัณฑ์เล่นได้

วิทยากร โดย คุณ วีรวัฒน์ กังวานนวกุล และคุณรามิล กังวานนวกุล

 

ฟรี ! ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/co1eis หรือกรอกข้อมูลใน Google Form ด้านล่าง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิชาการ 02 225 2777 ต่อ 431,432 

 

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 สิงหาคม 2561

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน