Museum inFocus ปี 2 : ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล
10 มีนาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณสฤณี อาชวนันทกุล
นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

 

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด คือ Facebook และ Line ดังนั้นยุคดิจิทัลจึงส่งผลต่อการใช้งานและประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะคนในปัจจุบันใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารกันอย่างมากกว่าการสื่อสารแบบอื่นๆ นอกจากนั้น “พิพิธภัณฑ์” ควรเป็นหรือจะเป็น “มือใหม่” หรือไม่  คำตอบของเรื่องนี้ถือว่าตอบยากมากกว่าการเป็นหรือจะเป็นทุกอย่างมันอาจต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน ถือเป็นเรื่องดีทั้งหมดที่เรานำสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนาร่วมกัน ...

 

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 8 กันยายน 2559

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน