Museum inFocus ปี 2 : เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์
21 มกราคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์  เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง สภาพของวัตถุเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะบางครั้งวัตถุอาจไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่พอจะจัดแสดง และความสวยงามของวัตถุก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเช่นกัน  ต่อจากนั้นต้องมีการตรวจสอบและการประเมินสภาพวัตถุเบื้องต้น ว่าวัตถุชิ้นนี้สามารถนำไปจัดแสดงได้เลย หรือต้องทำการอนุรักษ์วัตถุก่อนนำไปจัดแสดง แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่เหมาะที่จะนำไปจัดแสดงเลย เช่น ของที่แช่อยู่ในน้ำมานาน ...

 

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 8 กันยายน 2559

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน